ازبکستان ابتدا کارگران پزشکی و افراد مسن را در برابر ویروس کرونا واکسینه کند

ازبکستان ابتدا کارگران پزشکی و افراد مسن را در برابر ویروس کرونا واکسینه کند

Tainynews – پزشكان و افراد مسن با واكسن Pfizer-BioNTech كه انتظار می رود به موقع وارد كشور شود ، در برابر عفونت ویروس كرونا واكسن می شوند.

واکسیناسیون ویروس کرونا به صورت داوطلبانه انجام خواهد شد.

ازبکستان 100000 دوز واکسن ویروس کرونا ویروس Pfizer-BioNTech را سفارش داد. این برای واکسیناسیون 50،000 نفر کافی است.

جمعیت ازبکستان بیش از 34.5 میلیون نفر است. مقامات ازبکستان قصد دارند تا ژوئن 2021 حداکثر 60٪ از جمعیت را در برابر COVID-19 واکسینه کنند.

Author: admin