تاجیکستان از اول فوریه مساجد را بازگشایی می کند

تاجیکستان از اول فوریه مساجد را بازگشایی می کند

Tainynews آسیا-پلاس گزارش داد – ممکن است از 1 فوریه نماز جمعی در مساجد مجاز باشد.

وزارت بهداشت و کمیته امور دینی خطرات انتقال ویروس کرونا را در صورت بازگشایی مساجد ارزیابی خواهند کرد.

در این گزارش آمده است: “اگر وضعیت تا همین اول بهمن ماه ثابت باشد ، اقامه نماز جمعی در مساجد مجاز است.”

مساجد در تاجیکستان در 3 مارس تعطیل شدند. در اواخر ماه مارس مساجد بازگشایی شدند ، اما از 18 آوریل دوباره بسته شدند.

Author: admin