نتایج همه پرسی در قرقیزستان اعلام شد: 81.30٪ به نظام ریاست جمهوری رای داده اند

نتایج همه پرسی در قرقیزستان اعلام شد: 81.30٪ به نظام ریاست جمهوری رای داده اند

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات امروز مصوبه ای را تصویب کرد که نتایج همه پرسی نظام حکومتی را معتبر اعلام کرد.

کمیسیون پروتکل نهایی را با نتایج رأی گیری در همه پرسی برگزار شده در 10 ژانویه تصویب کرده است.

یک میلیون و 133 هزار و 485 رای دهنده با 81/30 درصد به مدل حکمرانی ریاست جمهوری رای داده اند.

100 هزار و 931 رای دهنده یا 10.9 درصد به نظام پارلمانی رای داده اند.

62 هزار و 541 رای دهنده یا 46/4 درصد به هر دو گزینه رای مثبت داده اند.

لیست نهایی رای دهندگان شامل 3،563،574 رای دهنده بود. میزان مشارکت رای دهندگان 39.12٪ یا 1،394،218 نفر بوده است.

Author: admin