پارلمان قرقیزستان لایحه تأسیس شهر بازار-کورگون را تصویب کرد

پارلمان قرقیزستان لایحه تأسیس شهر بازار-کورگون را تصویب کرد

Tainynews – پارلمان قرقیزستان لایحه تأسیس شهر بازار-کورگون را در قرائت دوم و سوم در تاریخ 20 ژانویه تصویب کرد.

پنج روستا و شش شهرک که وضعیت روستایی ندارند ، شهر بذار-کورگون را تشکیل می دهند.

در این منطقه 58،842 نفر سکونت دارند.

Author: admin