ازبکستان 56 مورد جدید COVID-19 را تأیید می کند

ازبکستان 56 مورد جدید COVID-19 را تأیید می کند

Tainynews – ازبکستان 56 مورد ویروس کرونا را برای یک روز گذشته ثبت کرده است.

موارد جدید در 10 منطقه کشور ثبت شده است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 78219 نفر رسیده است.

تعداد کل بازیابی ها به 76655 مورد رسید. میزان بهبودی 98٪ است.

944 بیمار هنوز در بیمارستانها باقی مانده اند.

156 نفر از آنها وخیم هستند ، 30 نفر از آنها وخیم هستند.

Author: admin