عدم حضور آتامبایف در دادگاه مجدداً ، محاکمه ساخت و ساز غیرقانونی مدرسه به تعویق افتاد

عدم حضور آتامبایف در دادگاه مجدداً ، محاکمه ساخت و ساز غیرقانونی مدرسه به تعویق افتاد

Tainynews – در 21 ژانویه ، دادگاه منطقه Pervomai بیشکک دادرسی علیه رئیس جمهور پیشین آلمازبک آتامبایف را به تعویق انداخت.

دادگاه گفت كه رئیس جمهور سابق ، دقیقاً مانند وكیل وی سرگئی سلسارف به جلسه نیامده است.

جلسه بعدی دادگاه 9 فوریه برگزار می شود.

آتامبایف به سو abuseاستفاده از مقام مربوط به ساخت مدرسه ای در محل مسکونی کالیس-اردو متهم است. متهم آن پرونده شهردار سابق بیشکک ، کوبانیچبک کولماتوف بود که به جرم 4.4 میلیون جریمه نقدی محکوم شد.

Author: admin