6907 رای در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری قرقیزستان باطل اعلام شد

6907 رای در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری قرقیزستان باطل اعلام شد

Tainynews – نورجان شیلدابکووا ، رئیس کمیسیون انتخابات مرکزی ، در اظهار نظر در مورد بطلان نتایج رای گیری گفت: – رای 6907 شهروند در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری باطل اعلام شد.

Author: admin