ترکمنستان و آذربایجان تفاهم نامه توسعه مشترک میدان هیدروکربن دوستلوک را امضا کردند

ترکمنستان و آذربایجان تفاهم نامه توسعه مشترک میدان هیدروکربن دوستلوک را امضا کردند

Tainynews – روسای جمهور ترکمنستان و آذربایجان قربانقلی بردیموهامدوف و الهام علی اف به مناسبت امضای تفاهم نامه همکاری بین دو دولت در زمینه اکتشاف ، توسعه و بهره برداری مشترک از میدان هیدروکربن دوستلوک در دریای خزر جلسه ای ویدیویی برگزار کردند.

آنها تفاهم نامه را یک سند تاریخی خواندند که نقطه عطفی جدید در توسعه روابط مدرن ترکمن و آذربایجان بود.

رشید مردوف ، وزیر امور خارجه ترکمنستان و جیحون بایراموف ، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان این تفاهم نامه را امضا کردند.

Author: admin