کمیته تشکیل مراسم تحلیف جپاروف به رهبری رئیس دولت رئیس جمهور

کمیته تشکیل مراسم تحلیف جپاروف به رهبری رئیس دولت رئیس جمهور

رئیس دولت رئیس جمهور سونیبک کسمبتوف

Tainynews – تالانت مامیتوف ، سرپرست رئیس جمهور و رئیس مجلس ، فرمان تحلیف ریاست جمهوری سدیر جپاروف را امضا کرد که در 28 ژانویه برگزار می شود …

Author: admin