قزاقستان ثبت روزانه 1430 مورد ویروس کرونا را تأیید می کند

قزاقستان رکورد را تأیید کرد 1430 موارد روزانه ویروس کرونا

Tainynews – وزارت بهداشت در 22 ژانویه اعلام کرد ، قزاقستان سابقه 1430 مورد آلودگی به ویروس کرونا را تأیید کرده است.

منطقه پاولودار 235 مورد جدید را تأیید کرد. شهر نور سلطان – 231؛ منطقه Akmola – 163 ؛ شهر آلماتی – 130؛ منطقه Kostanay – 125 ؛ منطقه آتیراو – 111؛ منطقه قزاقستان شمالی – 91؛ منطقه آلماتی – 78؛ منطقه کاراگاندا – 75 ؛ منطقه غرب قزاقستان – 61؛ منطقه قزاقستان شرقی – 41؛ منطقه ژامبیل – 19؛ منطقه Aktobe – 17؛ منطقه Mangistau – 16 ، شهر Shymkent – 14 ؛ منطقه ترکستان – 13؛ منطقه Kyzylorda – 10.

در مجموع 173،842 مورد ویروس کرونا در کشور تاکنون تأیید شده است.

Author: admin