نهنگ مرده ، یکی از بزرگترین دریای مدیترانه ، در ایتالیا پیدا شد

نهنگ مرده ، یکی از بزرگترین دریای مدیترانه ، در ایتالیا پیدا شد

Tainynews نگهبان ساحل روز چهارشنبه گفت: لاشه یک نهنگ عظیم از آبهای جنوب ایتالیا کشف شده است و آن را “احتمالاً یکی از بزرگترین” یافت شده در دریای مدیترانه عنوان کرد.

این پستاندار مرده روز یکشنبه در نزدیکی مقصد توریستی محبوب سورنتو توسط غواصان گارد ساحلی که برای اولین بار از وجود یک نهنگ کوچکتر که از آن زمان در دریا ناپدید شده است ، مطلع شدند ، در دریا مشاهده شد.

گارد ساحلی گفت که این لاشه را یک شبه روز سه شنبه بازیابی کرده و سپس نهنگ را از سورنتو از طریق دریا به بندر ناپل منتقل کرده و در آنجا توسط زیست شناسان دریایی و سایر کارشناسان که به دنبال علت مرگ هستند ، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

Author: admin