یخچال و فریزر واکسن برای قرقیزستان. وزیر بهداشت USAID را با یونیسف مخلوط می کند

یخچال و فریزر واکسن برای قرقیزستان. وزیر بهداشت USAID را با یونیسف مخلوط می کند

Tainynews – وزارت بهداشت قرقیزستان گفت: تهیه زنجیره سرما برای ذخیره و حمل واکسن ها (یخچال ، فریزر و غیره) با یونیسف مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وزیر بهداشت ، الیمكادیر بیشنالیف گفت كه در اوایل USAID USAID یخچال و سرنگ برای واكسیناسیون را به صورت رایگان به قرقیزستان ارائه می دهد.

سرویس مطبوعاتی وزارت بهداشت گفت: “وزارت بهداشت به دلیل اطلاعات نادرست مربوط به USAID عذرخواهی می کند. USAID یکی از شرکای اصلی وزارت بهداشت است. به همین دلیل هنگام نامگذاری این شریک گیجی ایجاد شد.”

Author: admin