دولت قرقیزستان آزمایشات سریع و بدون گواهی کیفیت را از شرکت چینی خریداری کرد

دولت قرقیزستان آزمایشات سریع و بدون گواهی کیفیت را از شرکت چینی خریداری کرد

سامات آسانعلیف

Tainynews سامات آسانالیف ، عضو کمیسیون بین دپارتمان بررسی اثربخشی پاسخ COVID-19 ، امروز دولت قرقیزستان سیستم های آزمایش سریع ویروس کرونا را از یک شرکت چینی خریداری کرد ، که گواهی کیفیت ندارد.

Author: admin