ازبکستان تولید برق را تقریباً 3 درصد در سال 2020 افزایش می دهد

ازبکستان تولید برق را تقریباً 3 درصد در سال 2020 افزایش می دهد

Tainynews کمیته آمار دولتی گزارش داد – ازبکستان تولید برق را در سال 2020 2.98 درصد نسبت به سال قبل افزایش داد.

نیروگاه ها در سال 2020 بیش از 64.63 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کردند.

در سال 2020 حدود 27.7 میلیون گیگا کالری انرژی حرارتی تولید شده است که این نسبت برای سال 2019 12.25٪ بیشتر است.

Author: admin