نرخ مرگ و میر قرقیزستان در سال 2020 برای 30 سال رکورد بالا است

نرخ مرگ و میر قرقیزستان در سال 2020 برای 30 سال رکورد بالا است

Tainynews – الویرا سورابالدیوا ، معاون نخست وزیر ، که کمیسیون بین بخشی را رهبری می کند و اثربخشی پاسخ COVID-19 و استفاده از کمک های بشردوستانه را بررسی کرد ، در مورد تفاوت معنی داری بین آمار رسمی در مورد تلفات COVID-19 و آمار واقعی اعلام کرد …

Author: admin