روسیه از 21513 مورد ویروس کرونا ویروس روزانه و 580 مورد مرگ گزارش می کند

روسیه از 21513 مورد ویروس کرونا ویروس روزانه و 580 مورد مرگ گزارش می کند

Tainynews – روسیه طی روز گذشته 21513 مورد ویروس کرونا را ثبت کرده است.

2539 مورد بدون علامت است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 3،677،352 نفر رسیده است.

580 مورد کشنده مرتبط با عفونت ویروس کرونا برای یک روز ثبت شد. تعداد کشته شدگان در اثر عفونت ویروس کرونا به 68412 نفر رسید.

در مجموع بیش از 98.5 میلیون آزمایش برای ویروس کرونا ، از جمله 456000 آزمایش برای یک روز گذشته ، انجام شده است.

638،141 نفر تحت نظر پزشکی باقی می مانند.

Author: admin