19 مورد ویروس کرونا ویروس جدید ثبت شده در اولان باتور ، مجموع مغولستان را به 1611 مورد می رساند

19 مورد ویروس کرونا ویروس جدید ثبت شده در اولان باتور ، مجموع مغولستان را به 1611 مورد می رساند

Tainynews – مغولستان طی روز گذشته 15،071 نفر را از نظر آلودگی به ویروس کرونا مورد آزمایش قرار داد و 19 مورد در اولان باتور تأیید شد.

وزارت بهداشت گزارش داد که در 32 روز گذشته هیچ مورد جدیدی در اهداف ثبت نشده است.

28 بیمار پس از بهبودی به مدت یک روز از بیمارستانها مرخص شدند.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 1611 مورد رسیده است.

در مجموع 1112 بیمار بهبود یافتند. میزان بهبودی 70.1٪ است.

473 بیمار در بیمارستانها باقی مانده اند. 57 نفر از آنها وخیم هستند ، 1 نفر از آنها وخیم است.

Author: admin