یک کارگر پزشکی در منطقه جلال آباد با COVID-19 قرارداد بست

یک کارگر پزشکی در منطقه جلال آباد با COVID-19 قرارداد دارد

Tainynews – یک کارگر پزشکی در منطقه جلال آباد به عفونت ویروس کرونا مبتلا شد.

یکی دیگر از کارگران پزشکی پس از بهبودی از عفونت ویروس کرونا از بیمارستان مرخص شد. یک کارگر پزشکی پس از بهبود در خانه از انزوای شخصی خارج شد.

در مجموع 4164 کارگر پزشکی به ویروس کرونا مبتلا شدند. 4072 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin