28 بیمار ویروسی کرونا در شرایط بحرانی در قرقیزستان

28 بیمار ویروسی کرونا در شرایط بحرانی در قرقیزستان

Tainynews – تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد که 689 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان های سراسر قرقیزستان باقی مانده اند.

4 بیمار (0.5٪) در شرایط عادی هستند.

437 بیمار (4/63 درصد) در حد متوسط ​​وخیمی هستند.

220 بیمار (9/31 درصد) در وضعیت جدی قرار دارند.

28 بیمار (4٪) در وضعیت بحرانی قرار دارند.

1006 بیمار در خانه از ویروس کرونا ویروس درمان می شوند.

Author: admin