ازبکستان 78300 مورد ویروس کرونا را پشت سر می گذارد

ازبکستان 78 هزار و 300 مورد ویروس کرونا را پشت سر می گذارد

Tainynews – ازبکستان طی روز گذشته 45 مورد ویروس کرونا ویروس جدید ثبت کرده است.

موارد جدید در 9 منطقه کشور کشف شد.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 78317 نفر رسیده است.

یک بیمار به دلیل عفونت ویروس کرونا به مدت یک روز درگذشت. تعداد کشته شدگان به 621 نفر رسید.

در مجموع 76،778 بیمار بهبود یافتند. میزان بهبودی 98٪ است.

918 بیمار در بیمارستان ها باقی مانده اند. 158 نفر از آنها وخیم هستند ، 32 نفر حال وخیمی دارند.

Author: admin