108 نفر در قرقیزستان طی یک روز از عفونت ویروس کرونا بهبود می یابند

108 نفر در قرقیزستان طی یک روز از عفونت ویروس کرونا بهبود می یابند

Tainynews – 108 نفر در طی روز گذشته از عفونت ویروس کرونا و ذات الریه بهبود یافته اند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داده است.

این بازیابی ها شامل 38 مورد در بیشکک ، 35 مورد در منطقه چوی ، 23 مورد در منطقه ایسیک کول ، 3 مورد در منطقه اوش ، یک مورد در منطقه جلال آباد ، 2 مورد در اوش ، 3 مورد در منطقه نارین بود.

تعداد کل بهبودهای ناشی از ویروس کرونا از ماه مارس به 79772 مورد رسیده است.

Author: admin