2 مورد کشنده از ویروس کرونا در قرقیزستان ثبت شده است

2 مورد کشنده از ویروس کرونا در قرقیزستان ثبت شده است

Tainynews – دو مورد کشنده مرتبط با عفونت ویروس کرونا در یک روز گذشته در قرقیزستان ثبت شده است ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

یک مرگ در منطقه چوی و دیگری در منطقه ایسیک کول ثبت شده است.

تعداد کشته شدگان ناشی از ویروس کرونا از ماه مارس به 1،398 نفر رسید.

Author: admin