آزمایش 4 کارگر پزشکی برای Covid-19 در قرقیزستان مثبت است

آزمایش 4 کارگر پزشکی برای Covid-19 در قرقیزستان مثبت است

Tainynews – چهار کارگر پزشکی در روز گذشته در قرقیزستان از نظر COVID-19 آزمایش مثبت دادند.

آنها شامل 3 کارگر پزشکی در بیشکک ، 1 نفر در منطقه چوی هستند.

سه کارگر پزشکی پس از بهبودی از عفونت ویروس کرونا در خانه از انزوای شخصی خارج شدند.

در مجموع 4168 کارگر پزشکی به ویروس کرونا مبتلا شدند. 4075 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin