2 مورد مرگ ناشی از عفونت ویروس کرونا در بیشکک گزارش شده است

2 مورد مرگ ناشی از عفونت ویروس کرونا در بیشکک گزارش شده است

Tainynews – دو مورد کشنده مرتبط با عفونت ویروس کرونا برای یک روز در قرقیزستان ثبت شد ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

هر دو مرگ در بیشکک ثبت شده است.

طبق گفته وزارت بهداشت ، شمار کشته شدگان ناشی از ویروس کرونا از ماه مارس به 1400 نفر رسیده است.

Author: admin