قرقیزستان 104 مورد ویروس کرونا را تا 24 ژانویه تأیید کرده است

قرقیزستان 104 مورد ویروس کرونا را تا 24 ژانویه تأیید کرده است

Tainynews – قرقیزستان 104 مورد ویروس کرونا را برای روز گذشته ثبت کرده است ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داده است.

این موارد جدید شامل 43 مورد در منطقه چوی ، 35 مورد در بیشكك ، 13 مورد در منطقه ایسیك كول ، 5 مورد در اوش ، 3 مورد در منطقه جلال آباد ، 2 مورد در منطقه نارین ، 1 مورد در منطقه اوش ، 1 مورد در منطقه باتكن ، 1 مورد در منطقه تالاس .

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا از ماه مارس به 83900 مورد رسیده است.

Author: admin