مغولستان 16 مورد جدید روزانه ویروس کرونا را تأیید می کند

مغولستان 16 مورد جدید روزانه ویروس کرونا را تأیید می کند

Tainynews – 16 نفر پس از 7065 آزمایش در سراسر کشور ، از نظر ویروس کرونا در مغولستان مثبت شدند.

همه موارد جدید در اولان باتور تأیید شد. هیچ مورد جدیدی از ویروس کرونا در سایر مناطق مغولستان ثبت نشده است.

طی 24 ساعت گذشته 20 نفر دیگر پس از بهبود از م fromسسات پزشکی مرخص شده اند.

مغولستان در مجموع 1،643 مورد ویروس کرونا را تایید کرد ، از جمله 1116 مورد بهبودی و 2 مورد مرگ.

461 بیمار در حال حاضر در مراکز درمانی تحت درمان هستند ، 48 نفر از آنها وخیم هستند و یک نفر از آنها وخیم است.

Author: admin