قیمت گاز در قزاقستان ، تاجیکستان و بلاروس پایین تر است. ما به سادگی در مورد گاز توافق نامه برده داری داریم: “قائم مقام معاون نخست وزیر

قیمت گاز در قزاقستان ، تاجیکستان و بلاروس پایین تر است. ما به سادگی در مورد گاز توافق نامه برده داری داریم: “قائم مقام معاون نخست وزیر

Tainynews Ravshanbek Sabirov معاون معاون نخست وزیر گفت: – قیمت گاز برای قرقیزستان در صورت خرید بیش از 600 میلیون متر مکعب از روسیه پایین تر خواهد بود …

Author: admin