قرقیزستان به جای برنامه ریزی شده 500 میلیون کیلووات ساعت ، در سال 2020 حدود 53 میلیون کیلووات ساعت برق از قزاقستان دریافت کرد

قرقیزستان به جای برنامه ریزی شده 500 میلیون کیلووات ساعت ، در سال 2020 حدود 53 میلیون کیلووات ساعت برق از قزاقستان دریافت کرد

Tainynews – قرقیزستان قراردادی در زمینه تأمین 500 میلیون کیلووات ساعت با قزاقستان امضا کرد ، اما به دلایل فنی ، قزاقستان فقط 53 میلیون کیلووات ساعت تأمین کرد (10 …

Author: admin