یک شرکت ساختمانی تحت ساخت و سازهای غیرقانونی تحت حفاظت از افراد مشاغل مختلف فعالیت می کرد: سرویس مبارزه با فساد

یک شرکت ساختمانی تحت ساخت و سازهای غیرقانونی تحت حفاظت از افراد مشاغل مختلف فعالیت می کرد: سرویس مبارزه با فساد

Tainynews – یکی از شرکت های بزرگ ساختمانی در قرقیزستان مدت طولانی است که به طور غیرقانونی با کمک نزدیکیانی که در سازمان های دولتی کنترل و صدور مجوزهای ساختمانی کار می کنند ، فعالیت های ساختمانی را غیرقانونی انجام می دهد ، سرویس مبارزه با فساد کمیته امنیت ملی گفت …

Author: admin