قزاقستان 16 مورد پنومونی COVID-19 را تأیید کرد

قزاقستان 16 مورد پنومونی COVID-19 را تأیید کرد

Tainynews – قزاقستان تا 25 ژانویه 16 مورد پنومونی COVID-19 ، 3 مورد مرگ و 34 مورد بهبودی را تأیید کرد.

قزاقستان از اول آگوست سال 2020 تعداد 47437 مورد پنومونی ویروس کرونا تأیید کرده است که شامل 555 مورد مرگ و 35183 مورد بهبود یافته است.

Author: admin