تعداد موارد کورونوویروس بالای چهار میلیون افزایش می یابد

تعداد موارد کورونوویروس بالای چهار میلیون افزایش می یابد

Tainynews – براساس داده های جمع آوری شده توسط دانشگاه جان هاپکینز ، بیش از چهار میلیون مورد تائید شده توسط کروناویروس در سراسر جهان گزارش شده است.

آمار مرگ و میرها نیز به بیش از 277،000 رسیده است.

ایالات متحده همچنان بدترین آسیب دیده است و بیش از یک چهارم موارد تأیید شده و یک سوم مرگ ها را شامل می شود.

کارشناسان هشدار می دهند که تعداد واقعی عفونت ها به مراتب بیشتر است ، زیرا تعداد تست های پایین در بسیاری از کشورها از این داده ها کم است.

تعداد مرگ و میر روزانه در برخی کشورها از جمله اسپانیا رو به کاهش است ، اما این نگرانی وجود دارد که کاهش محدودیت های قفل قفل می تواند منجر به “موج دوم” عفونت شود.

علاوه بر این ، دولت ها در تلاشند تا با برخورد همه گیر بازارهای جهانی و زنجیره های عرضه ، به دنبال شکست اقتصادی باشند.

Author: admin