ژاپن تجهیزات خود را با بیش از 145،000 دلار در اختیار م institutionsسسات اجتماعی قرقیزستان قرار دهد

ژاپن تجهیزات خود را با بیش از 145،000 دلار در اختیار م institutionsسسات اجتماعی قرقیزستان قرار دهد

Tainynews – دو م institutionsسسه اجتماعی وزارت کار و توسعه اجتماعی قرقیزستان در برنامه کمک هزینه دولت ژاپن تجهیزاتی به ارزش 145191 دلار دریافت خواهند کرد.

یک مرکز روانپزشکی در توکوموک تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ، مبلمان ، وسایل برقی را با قیمت 75106 دلار دریافت خواهد کرد.

مرکز توانبخشی سوکولوک برای افراد معلول تجهیزات پزشکی و توان بخشی ، مبلمان ، وسایل برقی ، وسیله نقلیه حمل و نقل کودکان معلول با مبلغی بالغ بر 70،085 دلار دریافت خواهد کرد.

قراردادهای اعطای کمک هزینه برای این پروژه ها توسط وزیر کار و توسعه اجتماعی آلیزا سلتون بکووا و سفیر ژاپن مائده شیگکی امضا شد.

Author: admin