عبدالسگیزبائف ، رئیس کمیته امنیت ملی سابق ، مورد بازجویی قرار گرفت

عبدالسگیزبائف ، رئیس سابق کمیته امنیت ملی ، مورد بازجویی قرار گرفت

Tainynews حساب های سگیزبائف در شبکه های اجتماعی گفت: عبدل سگیزبائف رئیس سابق کمیته امنیت ملی در حال بازجویی از کمیته امنیت ملی است.

عکسی از احضاریه مبنی بر دعوت وی برای بازجویی در 25 ژانویه ساعت 10 صبح نیز منتشر شد.

بعداً معلوم شد که وی در بازجویی توسط دادستانی نظامی قرار دارد.

سگیسبایف به فساد در معاملات زمین مشکوک است.

سگیزبائف هرگونه تخلف را انکار می کند و می گوید این پرونده انگیزه سیاسی دارد.

عبدل سگیزبایف از سال 2016 تا 2018 نقش رئیس کمیته امنیت ملی را بر عهده داشت. وی در انتخابات ریاست جمهوری 2021 شرکت کرد و 1.46٪ آرا را به دست آورد.

Author: admin