ازبکستان و ترکیه در مورد افزایش پروازها گفتگو می کنند

ازبکستان و ترکیه در مورد افزایش پروازها گفتگو می کنند

Tainynews – خبرگزاری دونیو گزارش داد ، هیئت ازبکستان به رهبری عزیز عبدوخاکیموف معاون نخست وزیر با نمایندگان هواپیمایی پگاسوس در استانبول گفتگو کرد.

طرفین درباره احتمال راه اندازی پروازهای اضافی و افزایش جریان گردشگری به ازبکستان ، از جمله از طریق راه اندازی پروازهای مستقیم از آنکارا و استانبول به تاشکند ، سمرقند ، بخارا ، بحث و تبادل نظر کردند.

شرکت هواپیمایی پگاسوس پروازهای کم پرواز در 113 مسیر از جمله 35 پرواز داخلی و 78 پرواز بین المللی را انجام می دهد که بیش از 3000 پرواز در هفته انجام می دهد.

Author: admin