تقریباً 10 هزار نفر در آزمایشات واکسن ویروس کرونا در چین ازبکستان شرکت می کنند

تقریباً 10 هزار نفر در آزمایشات واکسن ویروس کرونا در چین ازبکستان شرکت می کنند

Tainynews – تقریباً 10 هزار نفر در آزمایشات واکسن ویروس کرونا در چین ازبکستان شرکت کردند.

مرحله سوم آزمایشات بالینی از 12 دسامبر آغاز شد.

پیش از این اعلام شده بود که 5000 داوطلب بالای 18 سال بدون بیماری های مزمن در این آزمایش شرکت می کنند. افراد متخلف در طی دوره آزمایشی 3 دوز واکسن دریافت می کنند.

از 23 ژانویه ، حدود 9،596 مورد غربالگری شدند. 4،281 نفر از آنها یک دوز واکسن دریافت کردند. 251 2 دوز واکسن نوترکیب ZF 2001 دریافت کرد.

Author: admin