آزمایش 13 نفر در ویروس کرونا در مغولستان مثبت است

آزمایش 13 نفر در ویروس کرونا در مغولستان مثبت است

Tainynews – وزارت بهداشت در 26 ژانویه گزارش داد که 13 نفر پس از 12،039 آزمایش PCR طی 24 ساعت گذشته آزمایش ویروس کرونا را در مغولستان انجام دادند.

همه موارد جدید در اولان باتور تأیید شد.

مغولستان در مجموع 1656 مورد ویروس کرونا را تأیید کرد.

در طی یک روز 42 نفر دیگر از ویروس کرونا بهبود یافتند. در مجموع 1211 نفر در مغولستان از ویروس کرونا رهایی یافتند.

432 بیمار همچنان تحت درمان هستند.

تعداد کشته ها 2 نفر است.

Author: admin