510،897 نقض قوانین راهنمایی و رانندگی در سال 2020 آشکار شده است

510،897 نقض قوانین راهنمایی و رانندگی در سال 2020 آشکار شده است

Tainynews – 510،897 مورد نقض قوانین راهنمایی و رانندگی در سال 2020 آشکار شد ، بازرسی اصلی ایمنی راه در 26 ژانویه اعلام کرد.

این موارد تخلفات شامل سرعت بیش از حد (72،45 مورد) ، رانندگی در حالت مستی (8،679) ، رانندگی بدون مدارک مربوطه (8،654) بوده است.

39،331 وسیله نقلیه در سال 2020 توقیف شد.

Author: admin