تاجیکستان در نبرد COVID-19 – رحمان پیروز شده است

تاجیکستان در نبرد COVID-19 – رحمان پیروز شده است

Tainynews – رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان از پیروزی در نبرد COVID-19 در این کشور داد.

رحمان در سخنرانی خود در پارلمان گفت: “اکنون ویروس کرونا در تاجیکستان وجود ندارد. این ویروس کاملاً از بین رفته است.”

وی گفت ، با این حال ، اقدامات مقدماتی باید همچنان احترام گذاشته شود.

رحمان گفت: “بیش از 7000 تخت بیمارستانی برای بیماران ویروسی کرونا در پاسخ به بیماری همه گیر COVID-19 که توسط 5400 کارگر پزشکی ارائه می شود ، سازماندهی شده است.”

طبق گفته وزارت بهداشت ، تاجیکستان طی 15 روز گذشته موارد جدید ویروس کرونا را ثبت نکرده است.

Author: admin