ورزشکاران می توانند در مسابقات بین المللی ماراتن Run the Silk Road جواز المپیک بگیرند؟ SCO در ایسیک کول

ورزشکاران می توانند در مسابقات بین المللی ماراتن Run the Silk Road جواز المپیک بگیرند؟ SCO در ایسیک کول

Tainynews آژانس دولتی جوانان ، تربیت بدنی و ورزش جمهوری قرقیزستان اعلام کرد – ماراتن بین المللی ایسیک کول “SCO Run the Silk Road” در تقویم مسابقات جهانی دو و میدانی گنجانده شده است.

ورزشکاران شرکت کننده می توانند جواز حضور در بازیهای المپیک ، مسابقات جهانی و بازیهای آسیایی را بدست آورند.

این امر به لطف کارهایی که توسط اداره بین المللی ماراتن و فدراسیون دو و میدانی قرقیزستان انجام شده است ، امکان پذیر شد. در این بیانیه آمده است ، ماراتن بین المللی گواهینامه دریافت کرد و مسابقات کاملا مطابق با قوانین دو و میدانی جهانی (انجمن بین المللی فدراسیون های دو و میدانی) برگزار می شود.

Author: admin