اطلاعات شخصی ازبکستانی ها در داخل کشور ذخیره می شود

داده های شخصی ازبکستانی ها در داخل کشور ذخیره می شود

Tainynews – از آوریل 2021 ، دارندگان وب سایت ها موظفند اطلاعات شخصی شهروندان ازبکستان را در داخل کشور مطابق با اصلاحاتی که در قانون داده های شخصی وارد شده ، نگهداری کنند.

طبق این اصلاحات ، داده های شخصی شهروندان ازبکستان باید بر روی تجهیزات فنی موجود در خاک ازبکستان پردازش و در ثبت دولت ثبت شود.

شرایط محلی سازی در پردازش داده ها با استفاده از فناوری های اطلاعاتی ، از جمله از طریق اینترنت اعمال می شود.

مالک یا مجری پایگاه داده مسئول ذخیره سازی داده ها است. این اصلاحات از اواسط آوریل 2021 لازم الاجرا می شوند.

قانون اطلاعات شخصی در ژانویه 2019 تصویب شد و از اول اکتبر 2019 به اجرا درآمد.

Author: admin