آیدا اسماعیلووا ، معاون نخست وزیر سابق ، به عنوان شاهد مورد بازجویی قرار گرفت

آیدا اسماعیلووا ، معاون نخست وزیر سابق ، به عنوان شاهد مورد بازجویی قرار گرفت

Tainynews وکیل او ، آلیا تورومبکووا ، در تاریخ 26 ژانویه به AKIpress گفت ، آیدا اسماعیلووا ، معاون نخست وزیر پیشین برای بازجویی به پلیس مالی احضار شد …

Author: admin