تاجیکستان اولویت های سیاست خارجی خود را در سال 2021 نامگذاری کرده است

تاجیکستان اولویت های سیاست خارجی خود را در سال 2021 نامگذاری کرده است

Tainynews – رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان همکاری با چین ، روسیه ، ایالات متحده و دیگر کشورهای آسیای میانه را از اولویت های سیاست خارجی این کشور خواند.

رحمان در سخنرانی خود در پارلمان گفت: “تاجیکستان به توسعه همکاری با روسیه ، چین ، کشورهای آسیای میانه و سایر کشورها ادامه خواهد داد.”

وی گفت ، تاجیکستان مراحل ویزا را برای اتباع 112 کشور آسان کرد.

کار در سازمان همکاری شانگهای و سازمان پیمان امنیت جمعی ، سازمان ملل ، م institutionsسسات مالی بین المللی و سایر سازمان ها از اولویت های سیاست خارجی تاجیکستان برای سال 2021 خوانده شد.

Author: admin