سمینارهای مهمان نوازی ژاپنی “omotenashi” که برای بخش گردشگری قرقیزستان برگزار شده است

سمینارهای مهمان نوازی ژاپنی “omotenashi” که برای بخش گردشگری قرقیزستان برگزار شده است

Tainynews – JICA به طور مشترک با دپارتمان گردشگری قرقیزستان سمینارهایی در مورد مهمان نوازی ژاپنی “omotenashi” برای بخش گردشگری قرقیزستان برگزار کرد ، وزارت گفت …

Author: admin