فرودگاه های ازبکستان به شورای بین المللی فرودگاه پیوست

فرودگاه های ازبکستان به شورای بین المللی فرودگاه پیوست

Tainynews – فرودگاه های ازبکستان به شورای بین المللی فرودگاه پیوستند.

شورای شورای بین المللی یک سازمان غیرانتفاعی به نمایندگی از فرودگاه های جهان است که در سال 1991 تاسیس شد. دفتر مرکزی آن در کانادا است و ACI دارای دفاتر منطقه ای در اروپا ، آفریقا ، آسیا ، آمریکای لاتین و آمریکای شمالی است.

از ژانویه 2020 ، ACI شامل 670 عضو بود که به 1،979 فرودگاه در 176 کشور خدمت می کنند.

Author: admin