یکی از مظنونان به اخاذی 250 هزار دلار از مدیریت شرکت راه آهن قرقیزستان که از بازداشت به حبس خانگی آزاد شد

یکی از مظنونان به اخاذی 250 هزار دلار از مدیریت شرکت راه آهن قرقیزستان که از بازداشت به حبس خانگی آزاد شد

Tainynews – اولان جورائوف که به جرم اخاذی 250 هزار دلار از مدیریت شرکت راه آهن قرقیزستان قبلاً در تاریخ 8 ژانویه بازداشت شده بود ، پس از ادعای ادعا درمورد تحقیقات از زندان بازداشت شد تا در تاریخ 9 مارس در حبس خانگی بماند …

Author: admin