روسیه 18241 مورد جدید ویروس کرونا و 564 مورد مرگ را ثبت کرده است

روسیه 18241 مورد جدید ویروس کرونا و 564 مورد مرگ را ثبت کرده است

Tainynews – روسیه طی روز گذشته 18241 مورد ویروس کرونا در 85 منطقه ثبت کرده است.

1933 مورد بدون علامت است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 3،756،931 نفر رسیده است.

564 مورد مرگ ناشی از عفونت ویروس کرونا برای یک روز ثبت شد.

تعداد کشته شدگان در اثر عفونت ویروس کرونا به 70482 نفر رسید.

در کل بیش از 100 میلیون آزمایش برای ویروس کرونا انجام شده است ، از جمله 292،000 آزمایش برای روز گذشته.

648،799 نفر تحت نظر پزشکی باقی می مانند.

Author: admin