یک عضو کنوانسیون قانون اساسی در مورد 4 هنجار از حقوق و آزادی های بشر نظرات خود را بیان کرد

یک عضو کنوانسیون قانون اساسی درباره 4 هنجار از حقوق و آزادی های بشر نظرات خود را بیان کرد

Tainynews نورلان شريپوف ، عضو كنوانسيون قانون اساسي ، در جلسه 26 ژانويه گفت: – چهار هنجار از فصل حقوق بشر و آزادي پيش نويس قانون اساسي باعث اختلاف شد.

Author: admin