هیچ مورد ویروسی کرونا در کارگران پزشکی در قرقیزستان ثبت نشده است

هیچ مورد ویروسی کرونا در کارگران پزشکی در قرقیزستان ثبت نشده است

Tainynews – طی یک روز گذشته هیچ مورد جدید ویروس کرونا در میان کارگران پزشکی در قرقیزستان ثبت نشده است ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

دو کارگر پزشکی پس از بهبودی از بیمارستان ها مرخص شدند.

یک کارگر پزشکی پس از بهبودی از عفونت ویروس کرونا در خانه از انزوای شخصی خارج شد.

در مجموع 4168 کارگر پزشکی به ویروس کرونا مبتلا شدند. 4080 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin