همسر رئیس سابق سرویس گارد دولت قرقیزستان که به حبس ابد محکوم شده وارد قرقیزستان می شود

همسر رئیس سابق سرویس گارد دولت قرقیزستان که به حبس ابد محکوم شده وارد قرقیزستان می شود

رئیس سابق سرویس گارد دولت جانیش باکیف

Tainynews – همسر رئیس سابق سرویس گارد دولت جانیش باکیف ، برادر رئیس جمهور سابق برکنار کرمان بک باکیف ، اوروزگول توکتوربائوا ، وارد قرقیزستان شد.

گفته می شود توكتوربائوا در 26 ژانویه به تنهایی وارد شد.

اطلاعات مربوط به ورود اوروزگول توكتوربائوا زودتر در رسانه های اجتماعی منتشر شد.

جانیش باکیف به جرم شلیک به تظاهرکنندگان در خارج از خانه دولت در بیشکک در 7 آوریل 2010 به حبس ابد محکوم شد.

Author: admin