ازبکستان و اوکراین مجمع تجاری مجازی برگزار می کنند

ازبکستان و اوکراین مجمع تجاری مجازی برگزار می کنند

Tainynews – نمایندگان انجمن صنایع نساجی و پوشاک ازبکستان و اتحادیه شرکتهای صنعت سبک اوکراین ، م institutionsسسات آموزشی و همچنین اتاقهای بازرگانی و سازمانهای دولتی خط در امروز در مجمع تجارت مجازی شرکت خواهند کرد.

به گفته اتاق تجارت و صنعت ، هدف اصلی این مجمع برقراری ارتباط مستقیم و توسعه روابط دو جانبه در زمینه نساجی ، چرم ، تولید کفش و سایر صنایع سبک است.

Author: admin